CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG là công trình do Vinteli đã thực hiện

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH LONG

Quốc lộ 57, Tp. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long