HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN TẠI WEBSITE VINTELIGROUP.COM

Bước 1: Truy cập website: vinteligroup.com, nhấp vào menu Tài khoản -> Đăng ký.

đăng ký thành viên tại vinteligroup.com

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng ký.

đăng ký thành viên tại vinteligroup.com

Bước 3: Nếu thông tin bạn đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ tạo 01 tài khoản theo thông tin bạn đã cung cấp, và thông báo đến bạn như sau:

đăng ký thành viên tại vinteligroup.com

Chúc các bạn thành công!

HƯỚNG DẪN THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP TẠI WEBSITE VINTELIGROUP.COM

Bước 1: Sau khi đăng ký thành công, bạn có thể đăng nhập tài khoản bằng cách truy cập: vinteligroup.com, nhấp vào menu Tài khoản -> Đăng nhập.

đăng nhập thành viên tại vinteligroup.com

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin và nhấn nút Đăng nhập.

đăng nhập thành viên tại vinteligroup.com

Nếu thông tin bạn đăng nhập hợp lệ, hệ thống sẽ cho phép bạn truy cập vào hệ thống, Chúc các bạn thành công!

HƯỚNG DẪN KHÔI PHỤC THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP TẠI WEBSITE VINTELIGROUP.COM

Bước 1: Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập của mình, bạn có thể yêu cầu khôi phục lại mật khẩu bằng cách truy cập: vinteligroup.com, nhấp vào menu Tài khoản -> Đăng nhập.

đăng nhập thành viên tại vinteligroup.com

Bước 2: Nhấp vào đường dẫn "*Bạn quên mật khẩu của mình?".

khôi phục mật khẩu thành viên tại vinteligroup.com

Bước 3: Nhập email của bạn và nhấn nút: Yêu cầu mật khẩu mới.

khôi phục mật khẩu tại vinteligroup

 

Nếu email bạn nhập hợp lệ, hệ thống sẽ khôi phục lại mật khẩu mặc định cho bạn và gửi mật khẩu mới dến email của bạn. Bạn chỉ cần đăng nhập vào email của mình và sử dụng mật khẩu mới này để đăng nhập vào website Vinteligroup.com. 

Khôi phục mật khẩu Vinteligroup.com

Chúc các bạn thành công!

HƯỚNG DẪN NHẬP MÃ CODE ĐẠI LÝ TẠI WEBSITE VINTELIGROUP.COM

 

Bước 1: Mã đại lý là một dãy số gồm 09 chữ số được cấp riêng cho từng đại lý/đối tác của Vinteli, bạn có thể lấy được mã này trên danh thiếp của đại lý/đối tác của Vinteli.

Nhập mã đại lý tại vinteligroup.com

Bước 2: Sau khi đăng nhập, để xem được giá sản phẩm bạn cần nhập mã đại lý bằng cách truy cập: vinteligroup.com, nhấp vào menu Tài khoản -> Nhập mã đại lý.

nhập mã đại lý tại vinteligroup.com

 

Bước 3: Nhập mã đại lý bạn có và nhấn nút: Nhập mã.

nhập mã đại lý tại vinteligroup.com

 

Nếu mã đại lý bạn nhập hợp lệ, hệ thống sẽ hiện thông báo và từ bây giờ bạn đã có thể xem giá sản phẩm và sử dụng chức năng đặt hàng trên website: vinteligroup.com.

Nhập mã đại lý tại Vinteligroup.com

Chúc các bạn thành công!